PRZEDSZKOLE W MIEJSKIEJ GÓRCE

Czytaj więcej...
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Przedszkola w Miejskiej Górce składajace się z:
1) bilansu,
2) rachunku zysków u strat (wariant porównawczy),
3)zestawienia zmian w funduszu,
4) informacji dodatkowej
zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługującej:
Centrum Usług Współnych pod adresem: www.bip.cuw-mg.pl w dziale: Sprawozdania finansowe
 
 

PLANOWANE UROCZYSTOŚCI, WYCIECZKI I WYJAZDY

Oddział "MALEŃSTWA" i "TYGRYSKI"

27 maja 2019r. - Wycieczka Tygrysków do Deli Parku Trzebaw (Maleństwa pozostają w domu)

08 czerwca 2019r. - Święto rodziny w "ZAGRODZIE PSZCZÓŁKI PRZYJACIÓŁKI" w Katarzynowie godzina 15:00

13 czerwca 2019r. - pożegnanie dzieci 6 letnich odchodzących do szkoły

Oddział "KANGURKI" i "KRÓLICZKI"

29 maja 2019r. - Festyn rodzinny o godzinie 16:00.

17 czerwca 2019r. - pożegnanie dzieci 6 letnich odchodzących do szkoły

Oddział "KUBUSIE"

12 czerwca 2019r. - pożegnanie dzieci 6 letnich odchodzących do szkoły

18 czerwca 2019r. - wycieczka do Kluczewa

20 czerwca 2019r. - Święto Rodziny

PLAN ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

1.      Przedszkole jest czynne od 6.30 – 16.30

·  Oddział I „MALEŃSTWA” ul. Paderewskiego  od 6.30 – 14.30

·  Oddział II „TYGRYSKI”  ul. Paderewskiego od 6.30 – 16.30

PO GODZ. 14.30  „MALEŃSTWA” i „TYGRYSKI” BĘDĄ POŁĄCZONE.

·  Oddział III „KANGURKI”  ul. Sportowa  od 6.30 – 16.30

- Oddział IV "KRÓLICZKI" ul.Sportowa od6.30 - 14:30

PO GODZINIE 14:30 "KANGURKI" i "KRÓLICZKI" BĘDĄ POŁĄCZONE.

·  Oddział V „KUBUSIE”  w Niemarzynie od  8.00 – 13.00 w dniu kiedy jest religia do 14.00.

2.      Przyprowadzać dzieci można od 6.30 do 8.00

3.      Podstawa programowa realizowana będzie w godz. 7.30 – 12.30

4.      Odbieranie dzieci: /dotyczy oddziałów I, II, i III /

·   Dzieci zapisane na 6 godz. do godz. 12.30

·   Dzieci zapisane na 9 godz. do godz. 15.30

·   Dzieci zapisane na 10 godz. do godz. 16.30

5.  Zgodnie z Uchwałą NrXXIX/162/18 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia  16 lutego 2018. Przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gmine Miejska Górka świadczą bezpłatne usługi w zakresie nauczania, wychowania i opieki (czesne)

6.      Żywienie: posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej ul. Paderewskiego 26.

 Koszt wyżywienia: 

·   dwa posiłki /śniadanie i obiad/ - 4,60 zł

·   trzy posiłki /śniadanie , obiad i podwieczorek/ - 5,30 zł.

Opłaty za posiłki i czesne należy uiszczać w banku na podstawie dowodów wpłat, które otrzymacie Państwo w przedszkolu do 15-go każdego miesiąca.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA:

1. Wzorem lat ubiegłych kwotę na wyprawkę zbierać będą wychowawcy grup na pierwszym zebraniu z rodzicami.

2. Prosimy, aby każde dziecko miało oznakowane kapcie.

3. Prosimy aby dzieci przyniosły:

   - chusteczki higieniczne

   - kubek, szczoteczkę i pastę do zębów,

   - 5-6 latki strój gimnastyczny/koszulkę i spodenki w oznakowanym woreczku/

   - 3-latki /bieliznę i odzież na zmianę/

 

NASZE PODZIĘKOWANIA:

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 

 
Panu JACKOWI SZAFRAŃSKIEMU - Firma GEO - BUD
- za betonowe obrzeża do przedszkola
 
Panu ANDRZEJOWI WALKOWIAKOWI - Firma WALBET
- za ułożenie obrzeży w ogrodku przedszkolnym
 
Panu ANDRZEJOWI BOHM
- za stelaż do banera znajdującego się na placu przedszkolnym oraz za odnowienie furtki i bramy.
 
Panu KAROLOWI ZAWIEJA
- za częściowe zrefundowanie banera reklamującego przedszkole.