PRZEDSZKOLE W MIEJSKIEJ GÓRCE

Czytaj więcej...

NASZE PODZIĘKOWANIA

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!  
 
Panu ANDRZEJOWI BOHM
- za stelaż do banera znajdującego się na placu przedszkolnym oraz za odnowienie furtki i bramy.
 
Panu KAROLOWI ZAWIEJA
- za częściowe zrefundowanie banera reklamującego przedszkole.
                                                   

PLANOWANE UROCZYSTOŚCI, WYCIECZKI I WYJAZDY

DNI OTWARTE

Oddział "MALEŃSTWA" i "TYGRYSKI"

19.06.2018 godz. 16:00 "Tygryski" - pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

Oddział "KANGURKI"

21.06.2018 godz. 16:00 "Kangurki" - pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

Oddział "KUBUSIE"

20.06.2018 godz. 16:00 "Kangurki" - pożegnanie dziecxi odchodzących do szkoły     

PLAN ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

1.      Przedszkole jest czynne od 6.30 – 16.30

·  Oddział I „MALEŃSTWA” ul. Paderewskiego  od 6.30 – 12.30

·  Oddział II „TYGRYSKI”  ul. Paderewskiego od 6.30 – 16.30

PO GODZ. 12.30  „MALEŃSTWA” i „TYGRYSKI” BĘDĄ POŁĄCZONE.

·  Oddział III „KANGURKI”  ul. Sportowa  od 6.30 – 15.30

·  Oddział IV „KUBUSIE”  w Niemarzynie od  8.00 – 13.00 w dniu kiedy jest religia do 14.00.

2.      Przyprowadzać dzieci można od 6.30 do 8.00

3.      Podstawa programowa realizowana będzie w godz. 7.30 – 12.30

4.      Odbieranie dzieci: /dotyczy oddziałów I, II, i III /

·   Dzieci zapisane na 6 godz. do godz. 12.30

·   Dzieci zapisane na 9 godz. do godz. 15.30

·   Dzieci zapisane na 10 godz. do godz. 16.30

5.      Czesne jest to opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu. Wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą koleją godzinę zajęć poza podstawą programową.  Czesne rodzic płaci za każdy miesiąc niezależnie od tego czy dziecko chodziło do przedszkola, czy też nie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/103/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia  1 marca 2017r. zwalnia się na wniosek rodziców z czesnego posiadaczy Karty Dużej Rodziny i dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

zgodnie z art 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządku terytorialnego oraz niektorych innych ustaw(Dz. U.  z 2016r. poz. 1985) - zwolnieniu z opłaty czesnego podlegają dzieci 6 - letnie (urodzone w 2011r.).

6.      Żywienie: posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej ul. Paderewskiego 26.

 Koszt wyżywienia: 

·   dwa posiłki /śniadanie i obiad/ - 3,40 zł

·   trzy posiłki /śniadanie , obiad i podwieczorek/ - 3,90 zł.

Opłaty za posiłki i czesne należy uiszczać w banku na podstawie dowodów wpłat, które otrzymacie Państwo w przedszkolu do 15-go każdego miesiąca.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA:

1. Wzorem lat ubiegłych kwotę na wyprawkę zbierać będą wychowawcy grup na pierwszym zebraniu z rodzicami.

2. Prosimy, aby każde dziecko miało oznakowane kapcie.

3. Prosimy aby dzieci przyniosły:

   - chusteczki higieniczne

   - kubek, szczoteczkę i pastę do zębów,

   - 5-6 latki strój gimnastyczny/koszulkę i spodenki w oznakowanym woreczku/

   - 3-latki /bieliznę i odzież na zmianę/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Czytaj więcej...Czytaj więcej...